Köpvillkor

HANDLA

Köp
Avtal om köp mellan dig och Sanova AB (www.sanova.se) träffas när du lagt din beställning. En bekräftelse skickas ut till den e-postadress som du har angivit vid beställningen. Om felaktigheter upptäcks i pris, leveranstid etc så förbehåller sig Sanova rätten att ändra detta i efterhand. Vid dessa tillfällen informerar vi dig. Du har då din fulla rätt att ändra eller annullera din beställning.

Den lägsta ordergränsen som expedieras är 300 kr
Sanova ingår aldrig avtal med omyndiga personer (18 år).
Sanova förbehåller sig rätten att neka en order.

Bolagsinformation
Sanova AB
org.nr 556254-5094
www.sanova.se
info@sanova.se

Telefon 0510-48 58 90 måndag – torsdag 8-17, fredag 8-16 .
Avvikande tider vid helgdagar kan förekomma.

Priser
Priser som anges är i svenska kronor (SEK) inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på en redan lagd beställning informerar vi dig. Du har då din fulla rätt att ändra eller annullera beställningen.
Falska beställningar. Vid upptäckten av eventuella falska beställningar eller andra bedrägeriförsök så polisanmäls ärendet.

Betalning
Betalning debiteras direkt vid beställning. Säker kortbetalning med VISA, MasterCard och Maestro i samarbete med Bambora. Vi kan också erbjuda faktura -eller delbetalning via Collector.

Återbetalning
Återbetalning görs i första hand genom återinsättning på kontokort/ kreditkort eller till ett av dig angivet bankkonto. Återbetalningen sker inom några dagar från det att ärendet som orsakar återbetalningen är avslutat.

Frakt
Sanova levererar och administrerar enbart order inom Sverige och vanligtvis levereras allt fraktfritt. Efter beställningen är gjord skickas ett leveransbesked som anger när varorna skickas från lagret. Den leveranstidpunkt som anges är ett preliminärt avsändningsdatum. Transportföretaget aviserar dig som kund innan leverans och då får du närmare information om tid och leveransdag. Om inget annat anges så sker hemleveranser sker under dagtid.

Om leverans inte sker som planerat på grund av hinder hos kunden, kommer leveransen gå tillbaka till vår speditör och de kontaktar dig för att komma överens om ett nytt utkörningstillfälle. I dessa fall kommer en utkörningskostnad debiteras. Om sändningen ej har kunnat levereras inom 3 dagar efter första försök tillkommer en terminalkostnad tills dessa att leveransen har levererats.

För alla leveranser gäller transport fram till tomtgräns på körbar väg om inget annat anges. Om du bor i ett lägenhetshus levereras varorna till porten. Inspektera leveransen noggrant innan kvittens. Finns det synliga skador på emballage eller varan? Notera då detta på fraktsedeln innan kvittens. Fraktbolaget kräver kvittens av kund eller en för kundens räkning ansvarig mottagare innan de ställer av godset. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs.

Leverans till öar
Vid leverans till öar som saknar broförbindelse avtalas leverans särskilt för pris, leveranstid och leveranssätt. Kontaktas kundtjänst på 0510-48 58 90 eller info@sanova.se för mer information.

Fraktkänsliga produkter
Vissa större produkter kräver extra resurser (ex.vis hjullastare) vid avlastning. Sanova förbehåller sig rätten att debitera kunden extra kostnader som uppkommer vid avlastning. Detta faktureras i efterhand. Vid frågor gällande fraktkostnad var vänlig kontakta vår kundservice på 0510 – 48 58 90 eller info@sanova.se.

Ändring av leveransadress
När varan har lämnat lagret går det inte att ändra leveransadressen. Därför är det extra viktigt att du kontrollerar att leveransadressen är korrekt innan du godkänner din order.

VÅRA LEVERANSSÄTT

Leverans till utlämningsställe
I första hand levereras dina produkter till ett utlämningsställe i närheten av din utvalda leveransadress. Du får en avisering via SMS/brev med information om när varan finns hos ombudet. Varan måste vanligtvis hämtas ut inom 14 dagar. Legitimationskontroll är obligatorisk.

Hemleverans
Produkterna levereras under dagtid fram tomtgräns om du bor i villa eller till porten om du bor i lägenhetshus. Transportföretaget aviserar dig innan leverans (på det aviseringsnummer du anger vid köpet). En mottagare på plats måste kvittera godset.

Transportskador
Sanova står för alla skador som kan uppstå under transporten hem till dig. Om du upptäcker att försändelsen är transportskadad vid mottagandet ska du anmäla detta till fraktbolaget genom att notera skadan på fraktsedeln innan leveransen kvitteras.

Anmäl sedan skadan direkt till vår kundservice så hjälper vi dig med handläggningen. Detsamma gäller för dolda skador som upptäckts på försändelsen. Denna anmälan ska vara oss till handa inom SJU kalenderdagar från mottagandet. Emballera därför av och inspektera dina produkter noggrant direkt efter mottagandet. Om skada har uppstått så ska du inte använda produkten. Kontakta vår kundservice på 0510-48 58 90 eller info@sanova.se omgående. Spara emballaget så att skadan kan besiktigas. Beroende på skadans omfattning görs en bedömning av åtgärd.

Ej mottagen order
Om du (eller någon i ditt ställe) inte är på plats vid avlastning av dina produkter så debiteras du för kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som inte har lösts ut.

Leveranstid
inom två arbetsdagar från du lagt din beställning skickas ett leveransbesked till den e-postadress som du angett. Om du inte har mottagit ett leveransbesked inom denna tid ber vi dig att kontakta vår kundservice på 0510-48 58 90 eller info@sanova.se. Beräknad leveranstid är 2-5 arbetsdagar efter beställning.

ÅNGERRÄTT

Konsument
För privatpersoner tillämpar Sanova Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har du som kund alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan. Du behöver inte uppge någon speciell anledning men vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för returfrakten.

Vid åberopande av Ångerrätt & Öppet köp gäller följande:
Meddela vår kundservice inom 14 dagar efter det att du mottagit varan/varorna som du vill returnera. Som kund har du rätt att undersöka varan innan beslut om eventuell retur tas men tänk på att varan ska returneras i väsentligen oförändrat skick. Varan ska returneras komplett i originalförpackning eller i en likvärdig förpackning.

Vi löser inte ut paket mot postförskott. Sanova kan komma att debitera dig eventuella extra kostnader som uppkommer vid en okomplett retur, alternativt ej acceptera retur. Följesedeln ska sparas till dess att returen är godkänd av Sanova. Vid retur från kund till Sanova, står kunden för de skador som kan uppstå under transporten.

Företag
I de fall en näringsidkare handlar hos Sanova.se så tillämpas Köplagen. Returavdrag på 30 % av varans värde tillkommer utöver kostnad för returfrakt.

Konsumentköplagen
Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera en vara inom tre år från försäljningstillfället. Spara därför kvittot i minst tre år så att du kan visa att varan är köpt hos Sanova och till vilket pris. Gäller endast funktions – och materialgaranti som uppkommit under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstått vid normalt slitage eller egen förändring av produktens funktion och utseende.

Vid godkänd reklamation förbehåller vi oss rätten att ersätta varan med en likvärdig vara, eftersom vi endast säljer utställningsprodukter eller utgående produkter via vår outletsida med kraftigt reducerade priser.

Reklamation
Om du vill påvisa att kvaliteten på levererat gods är felaktig ber vi dig kontakta vår kundservice. I de fall där en vara byts ut åligger det dig som köpare att returnera det felaktiga godset till oss. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av Sanova. Tänk på att aldrig boka hantverkare förrän rätt artiklar är dig tillhanda och du har kontrollerat att de inte skadats under leveransen.

Vid eventuella synliga eller dolda skador vill vi se foto på skadan. Kontakta vår kundservice på 0510 – 48-58 90 eller info@sanova.se när du vill genomföra en reklamation.
Felplockade varor får inte monteras eftersom det anses du då godkänt leveransen. Om omständigheter gör att det först vid montering går att se att varan är felplockad gör vi undantag. Vid dessa fall åtgärdar vi felet.

Konsumenttvist
Eventuella tvister ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Företag
Tvister angående tolkning eller tillämpning av allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden ska avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

Sekretess och säkerhet
I samband med registrering och beställning uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du klickar på beställ i vår webbshop eller när du anmäler dig som kund hos sanova.se godkänner du att vi lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning.

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter krävs det enligt personuppgiftslagen att du skickar en undertecknad begäran till:

Sanova AB
Sockerbruksgatan 3C
531 40 Lidköping

Endast Sanova har tillgång till dina uppgifter och vi lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden.

Vi använder cookies
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Vi använder oss av sessions cookies för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen osv. Kort beskrivet: All information som ska stanna kvar mellan två sid-laddningar måste på något sätt knytas till en användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln till sidan med och vi kan på så sätt se om användaren är inloggad och om den har lagt något i varukorgen etc.

Vi använder oss av cookies. Om cookies inte är accepterade i webbläsaren så går en stor del av funktionaliteten på sidorna förlorade. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Copyright
Copyright © 2017 Sanova AB Allt material på vår hemsida (www.sanova.se) är copyrightskyddat av Sanova AB.