Ångerrätt & reklamation

Ångerrätt & reklamation

Konsument
För privatpersoner tillämpar Sanova Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har du som kund alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan. Du behöver inte uppge någon speciell anledning men vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för returfrakten.

Vid åberopande av Ångerrätt & Öppet köp gäller följande:
Meddela vår kundservice inom 14 dagar efter det att du mottagit varan/varorna som du vill returnera. Som kund har du rätt att undersöka varan innan beslut om eventuell retur tas men tänk på att varan ska returneras i väsentligen oförändrat skick. Varan ska returneras komplett i originalförpackning eller i en likvärdig förpackning.

Vi löser inte ut paket mot postförskott. Vi godkänner inga returer som skickats till annan adress än följande: Sanova VVS AB, Skaragatan 110, 531 33 Lidköping. Sanova kan komma att debitera dig eventuella extra kostnader som uppkommer vid en ej komplett retur, alternativt ej acceptera retur. Följesedeln ska sparas till dess att returen är godkänd av Sanova. Vid retur från kund till Sanova, står kunden för de skador som kan uppstå under transporten. Observera att ett ej outlöst paket inte är ett giltigt sätt att returnera en beställning.

Du som köpare bär ansvaret för varan om den har förstörts eller försämrats genom en händelse som inte beror på oss som säljare. Ansvaret för varan går över på dig som konsument när varan avlämnats (detta gäller dock inte vid reklamationer som beror på konstruktions/fabriksfel). Vid öppet köp bär du som köpare ansvaret för varan till dess att den returnerats till oss i fullgott skick. För vidare information se 8 § Konsumentsköpslagen.

Återbetalning
Återbetalning görs i första hand genom återinsättning på kontokort/ kreditkort eller till ett av dig angivet bankkonto. Återbetalningen sker inom 30 dagar från det att ärendet som orsakar återbetalningen är avslutat hos oss.

Företag
I de fall en näringsidkare handlar hos Sanova.se så tillämpas Köplagen. Returavdrag på 25 % av varans värde tillkommer utöver kostnad för returfrakt.

Konsumentköplagen
Konsumentköplagen ger dig rätt att klaga på och reklamera en vara inom tre år från försäljningstillfället. Spara därför kvittot i minst tre år så att du kan visa att varan är köpt hos Sanova och till vilket pris. Ytterligare garantier som varan omfattas av anges i sådana fall under produktbeskrivningen.  

Reklamation
En reklamation ska anmälas till Sanova och godkännas. Reklamationsblankett finner du här I de fall där en vara byts ut åligger det dig som köpare att returnera det felaktiga godset till oss. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av Sanova.

Vid eventuella synliga eller dolda skador vill vi se foto på skadan. Kontakta vår kundservice på 0510 – 48-58 90 eller info@sanova.se när du vill genomföra en reklamation.
Felplockade varor får inte monteras eftersom det då anses att du godkänt leveransen. Om omständigheter gör att det först vid montering går att se att varan är felplockad gör vi undantag. Vid dessa fall åtgärdar vi felet. Sanovas ansvar begränsas till att ersätta felaktig vara eller komponent i produkt.

Konsumenttvist
Eventuella tvister ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Företag
Tvister angående tolkning eller tillämpning av allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden ska avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

Denna post publicerades i Okategoriserade . Bokmärk permalänken. Följ kommentarer med RSS feed för detta inlägg. Både kommenteringen och trackbacks är inaktiverade.